160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα δωρεάν.

 

Η υποβολή αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί. Ο επόμενος κύκλος επικαιροποίησης του μητρώου θα ξεκινήσει την 01.11.2022. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215215-7840 ή με e-mail στη διεύθυνση helpdesk@tvcoverage.gr.

Δείτε αν η μόνιμη κατοικία σας
ανήκει στις «Λευκές Περιοχές»

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.